camera bewaking

Gister heeft RSE telecom camera’s geplaatst in en rond het restaurant. Hierdoor hebben wij ook buiten openingstijden zicht op de gebeurtenissen in en om het pand.