Teller-likker rally

Vanmiddag mogen wij de deelnemers van de Telerlikker rally begroeten. Er starten 60 oldtimers in deze rally waaraan ieder jaar een goeddoel is gekoppeld. Dit jaar wordt er geld in gezameld voor the make a wish foundation.
Het eindpunt van de rally is dit jaar in Azzurro al waar de deelnemers en het organiserende team van de Lions een buffet nuttigen en de prijsuitreiking zal plaatsvinden. In verband met de voorbereidingen zijn wij vanaf 14 uur gesloten.
Excuses voor het ongemak.